Statsautorisasjonsprøve i Somali

TolkeNett anbefaler alle somali tolker til å melde seg til autorisasjonsprøve. Se vedlagt link for mer informasjon og påmelding. http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Autorisasjonsproeve-i-tolking/Kunngjoering-autorisasjonsproeve-i-somali-norsk-tolking-2016

Les mer