Multimedia og elektronisk opplæring

MULTIMEDIA OG ELEKTRONISK OPPLÆRING

Elektronisk opplæring er læring og eventuelt testing via en datamaskin / nettbrett / smart telefon. Fordelen med e-læring er at den som skal gjennomføre opplæringen og eller testingen kan gjennomføre dette hvor som helst i verden. Man kan motta opplæringsmateriell og oppgaver elektronisk.

Utfordringen for selskaper er at opplæringsmateriell og oppgaver må tilpasses ulike språk og kulturer. All dokumentasjon og forskning tilsier at man lærer best på eget språk. I tillegg ser vi også at bruk av illustrasjoner og film øker graden av forståelse / korrekte svar på tester til opplæringsmateriellet.

Næringsliv og det offentlige vil typisk kunne spare 60 % i forhold til mer tradisjonelle kurs.

Rollen til Tolkenett vil kunne være fra kun oversettelse til

  • Konseptutvikling av kurs, materiell og tester
  • Grafisk og layout
  • Manus, film, multimedia og 3D
  • Teknisk løsning og filformater

En nyhet vi også benytter er bruk av 3D figurer inn i en pdf. fil. Denne filen vil være langt mindre i størrelse enn store filmer og alle kan åpne filen uten dyre programmer.

Tolkenett benytter underleverandører og partnere for den tekniske delen av oppdraget, men bruker egne tolker og translatører til hva som skal kommuniseres muntlig og skriftlig.