Telefontolking

TELEFONTOLKING

Telefontolking er en effektiv og rimelig form for tolking.

Denne tjenesten lar folk kommunisere på tvers av forskjellige språk på noen få sekunder. Dersom en tolk ikke er i stand til å delta på et møte fysisk, er telefontolking et praktisk alternativ.

Vi anbefaler bruk av telefontolker når:

  • en nødsituasjon oppstår og tilgang til en tolk umiddelbart er uhyre viktig
  • behovet for en tolk oppstår uventet
  • det er ønskelig med anonymitet
  • det er geografiske begrensninger og det er ikke mulig for tolk å delta fysisk på møtet
  • det er språk hvor det er vanskelig å få tak i kvalifisert tolk

Hvem vil du få?

  • Høyt kvalifiserte tolker som er alltid pålitelige og profesjonelle
  • Tolker av ønsket kjønn og dialekt kan bestilles
  • Tolker som er screenet og testet som vil opprettholde våre kunders konfidensialitet, i henhold til tolkens etiske retningslinjer.
  • Alle våre tolker har kunnskap og erfaring fra formidling av komplekse og sensitive emner per telefon.