Kurs i kulturtolking

Vi tilbyr også kulturtolking som en del av vår produktportefølje. Kulturtolking omhandler flerkulturell kompetanse med samme språk, opprinnelse, kultur og tradisjon som målgruppen. Kulturtolken vil sørge for at brukeren får en generell bedre kulturforståelse for en bedre kommunikasjon og integrering. Det gis en innføring for at bruker bedre forstår rettigheter, regler, muligheter, kulturforskjeller og krav. Områder der kulturtolk er nyttig: Barnevern, NAV, språksenteret, skoler, barnehager, helsetjenester, flyktningenheter og asylmottak mm. Tolker som ønsker å utvikle sin kompetanse innen tolking har mulighet til å delta på disse kursene gratis som et program for kompetanseheving.