Tolkebrukerkurs

Tolkenett tilbyr gratis kurs og nettkurs i tolkebestilling og tolkebruk til alle sine kunder. Dette er et tilbud for å kvalitetssikre bruken av tolk for våre kunder.

Kurset sikrer kundenes forståelse for bruk av tolk på ulike måter, samt hvordan bestillingsverktøyet brukes. Kurset holdes av daglig leder, fagansvarlig for tolking og statsautoriserte/tolkeutdannede tolker som har dette som sitt daglige virke. Kundekurset arrangeres i samarbeid med hver enkelt kunde, og innholdet kan tilpasses etter kundens behov og ønsker.

Vår erfaring viser at kundene har svært god nytte av brukerkursene våre. Disse gjør at kundene føler seg trygge i bruk av tolk og blir kjent med ulike problemstillinger. Gjennom denne opplæringsmetoden får kunden også innblikk i tolkerollen fra tolkens ståsted. Situasjoner som kan føre til misforståelser, kan unngås ved at begge parter er trygge i og forberedt på sine roller.