Oversettelse

OVERSETTELSE

I et voksende globalt marked blir det stadig mer behov for private og offentlige aktører å ha tekster og skriftlig kommunikasjon på flere språk. Samtidig er det flere og flere som utdanner seg og tar jobber i andre land, og behov for oversatte attester og vitnemål kan oppstå.

Tolkenett tilbyr skriftlige oversettelser av en rekke ulike tekster og innen de fleste språkkombinasjoner. I tillegg kan vi hjelpe deg med rådgivning på hvilke krav som gjelder for de oversatte dokumentene, og hjelper deg med å oversette og bekrefte dine dokumenter for myndighetene i ulike land.

Når språk er nøkkelen til at du skal få utført det du vil, hjelper vi deg med å få det til.

Våre dyktige lingvister utfører også korrektur og språkvask av tekster på ulike språk – både av tekster som er forfattet på bare ett språk, og på allerede oversatte tekster.