Språkvask

SPRÅKVASK

Språkvasker går nøye gjennom teksten som vaskes, og sjekker for grammatikkfeil, stavefeil og andre språklige feil, samt foreslår forbedringer der det finnes bedre formuleringer, slik at resultatet blir en tekst med godt språk og god tekstflyt.

Dette skjer helst i Word-format, med Spor endringer aktivert. Eventuelle kommentarer til tolkninger eller andre merknader språkvasker vil opplyse om, legges inn i som merknader. Eventuelle spørsmål som bør sjekkes med kunden, tas opp med prosjektleder, som videreformidler til kunde.

Språkvasker leverer vasket dokument til prosjektleder, som tar en sjekk av endringene som er lagt inn. Prosjektleder lager kopi av dokumentet, slik at kunden til slutt mottar to versjoner; én med Spor endringer aktivert (så kunden kan se alle endringer språkvasker har gjort), og én med alle endringer godtatt (så kunden ikke trenger å godta alle endringene i dokumentet, hvis vedkommende ikke ønsker videre jobb med teksten og heller ønsker en helt ferdigstilt tekst).