Fornøyd garanti hos tolkenett

Tolkenett leverer kvalitet og det kan vi garantere på alle våre oversettelser.
Dette blir nøye opprettholdt ved hjelp av vår rekrutteringsprosess, kvalitetssikring, prinsipper og prosedyrer.

Dersom en kunde ikke er fornøyd med levert oversettelse og det er direkte feiloversettelse i teksten, gir vi translatør mulighet til å korrigere oversatt tekst, og oversettelsen blir deretter sendt til korrekturlesing en siste gang. Dersom kunde fortsatt ikke er fornøyd med leveringen, og feil vedvarer vil Tolkenett stå for kostnadene med å få teksten oversatt av en ny translatør og korrekturlest av en ny korrekturleser. Dette gir også en trygghet til dere på at alt vi leverer er av kvalitet.