Introduksjonskurs

Her vil det bli gitt en innføring om tolking og de tolkeetiske retningslinjene. Kursleder vil gi en innføring om hva tolkerollen innebærer og hvilket ansvar man har som tolk. Det vil også gi innføring på ulike temaer innen medisin, jus, sosial, politi, UDI osv. der kandidater oppfordres til å stille spørsmål rundt tolkeyrket. Ved endt kurs, må kandidatene ta en gloseprøve som vil teste deres ordforråd på norsk og på tolkespråket.