Opplæringskurs

Tolkenett kvalitetssikrer og lærer opp alle sine tolker. Etter bestått gloseprøve, må alle kandidater gjennomføre et obligatorisk opplæringskurs i regi av Tolkenett. Kurset starter med en teori hvor kurslederen vil blant annet gå i dybden om tolking og de tolkeetiske retningslinjene, hva tolkerollen innebærer, hvilket ansvar man har som tolk, ulike typer tolking for ulike offentlige enheter, privat sektor og konferanser. Deretter fortsetter kurset med en praksis del der kandidatene vil lære om tolke-, husketeknikk og ferdighetsutvikling. Til slutt avsluttes det med caseoppgaver og rollespill der de får gjenleve en typisk tolkesituasjon.