Transkribering

TRANSKRIBERING

Lyd og video ned på papiret.

Intervjuer, vitneforklaringer, forhandlingsmøter og personlige diktafon notater er eksempler på hva Tolkenett typisk transkriberer.

Transkripsjon er å overføre tekst i en ny form, enten mellom ulike alfabeter eller det som er mest vanlig som er fra muntlig til skriftlig form.

Tolkenett leverer typisk en Transkripsjon hvor alt som ble sagt ble skrevet ned akkurat som det ble sagt. Vi fjerner ord som «hm» og «øh», men skriver tydelig hvem som sa hva, slik at man kan søke på dette i ettertid.

For å kunne analysere i ettertid hva som er sagt holder det noen ganger ikke skrive ned ord for ord hva som ble sagt. For å kunne analysere i ettertid er det nødvendig å markere alt fra trykksterke stavelser til for eksempel nølende lydforlengelser. Det finnes flere typer transkripsjon systemer med transkripsjonsnøkler som har ulike symboler for å beskrive for eksempel en lydforlengelse.

I Du Bois systemet er talestrømmen delt opp med en intonasjonsenhet for hver linje. Videre er det markert en intonasjonskontur (hevdende, spørrende eller fortsettende) etter hver intonasjonsenhet.