Kulturtolking

KULTURTOLKING

I tillegg til fremmøte-, telefon-, skjermtolking og oversettelser, har vi gleden av å kunne tilby Kulturtolking.

Kulturtolk er en tolk med flerkulturell kompetanse med samme språk, opprinnelse, kultur og tradisjon som målgruppen. Kulturtolken vil sørge for at brukeren får en generell bedre kulturforståelse for en bedre kommunikasjon og integrering. Det gis en innføring for at bruker bedre forstår rettigheter, regler, muligheter, kulturforskjeller og krav. Områder der kulturtolk kan være nyttig er: Barnevern, NAV, språksenteret, skoler, barnehager, helsetjenester, flyktningenheter og asylmottak mm. 

Ønsker du å forstå mer eller teste ut Kulturtolking ta kontakt med sahifa@tolkenett.no.