Oppfølgingskurs

Etter fullført opplæringsprogram, tilbyr vi ulike oppfølgingsprogrammer der tolkene kan velge mellom ulike kurs de vil delta i.