Tilrettelegging av teoriprøve hos Statens vegvesen

TILRETTELEGGING AV TEORIPRØVE HOS STATENS VEGVESEN

Tolkenett har siden oppstarten hatt en rekke oppdrag for teoriprøven klasse B for Statens vegvesen. Disse oppdragene bestilles av kandidaten selv der vedkommende må søke om tilrettelegging av teoriprøven hos Statens Vegvesen.

Prøven gjennomføres med en sensor til stede og tolken sitter uforstyrret i et av Tolkenetts egne tolkerom som er spesialtilpasset for formålet med tanke på begrenset innsyn og lyddemping. Vi benytter en kommunikasjonsplattform (Cisco EX-90) som, ved hjelp av lyd og bilde, gir opplevelsen av å være i samme rom.

Søknadsskjema om tilrettelagt teoriprøve finner du hos Statens Vegvesenets nettside som skal fylles ut og sendes inn skriftlig. Etter innvilget søknad kan vedkommende bestille tilrettelagt prøve hos Vegvesenet samt en tolk hos Tolkenett.

Avgiften må forhåndsbetales før tolken tildeles og prøven gjennomføres.