Retningslinjer for oversettere

RETNINGSLINJER FOR TRANSLATØRER

Når en oversetter blir registrert hos Tolkenett legges det vekt på Tolkenetts retningslinjer for oversettere. Dette er også et dokument som blir tildelt oversettere under intervjuet eller det sendes per e-post.

Dokumentet omhandler retningslinjer, regler og instruksjoner for translatør. Det henviser også til våre rutiner fra en forespørsel til levert oversettelse. Dette for å forhindre eventuelle misforståelser ved våre prosedyrer og for å opprettholde god kvalitet.

Her er noen av punktene som gjennomgås:

 • Oversetter skal ikke påta seg et oppdrag dersom kildeteksten er for komplisert eller vanskelig.
 • Overhold avtalte tidsfrister.
 • Les instruksjonene fra prosjektleder nøye, og følg dem, dersom usikker spør.
 • Les også nøye igjennom annen informasjon tilsendt som f.eks termlister, informasjon om språkstil, spesielle instrukser fra kunde etc.
 • Samkjør ord og uttrykk i oversettelsen.
 • Spesielle termer eller et spesielt uttrykk som har vært vanskelig å oversette, kan gjerne leveres med en leveringskommentar sammen med oversettelsen.
 • Søk opp ord og formuleringer det er usikkerhet rundt, dersom det vedvarer fyll ut spørsmålsark og send til prosjektleder, avvent levering av oversettelsen til kunde/prosjektleder har besvart spørsmålene.
 • Vær obs på at kildeteksten kan inneholde stavefeil og andre feil.
 • Det forventes at formatering i oversettelsen er lik som i kilden. Bruk av punktlister, fet, kursiv, understreket skrift, etc.
 • Med mindre annet er spesifisert, oversettelsen skal leveres i samme filformat som kildefilformatet.
 • Hvis det mottas to filer til oversettelse, skal oversettelsen leveres i to filer.
 • Det forutsettes at alle oversettere leser gjennom og korrekturleser egen oversettelse før levering til prosjektleder.
Last ned «Tolkerollen»Last ned «Salærskjema»