Fremmøtetolking

FREMMØTETOLKING

Tolken er fysisk til stede i kommunikasjonen. Dette er den vanligste formen for tolking.

Fremmøtetolking er en foretrukket løsning for oppdrag som krever ekstra menneskelig interaksjon og visuell kontakt. Våre tolker kan sømløst lette kommunikasjonen mellom to eller flere parter som ikke snakker samme språk.

Når vi anbefaler å bruke fremmøtetolk:

  • I straffesaker: politiet og domstoler
  • Møter eller intervjuer
  • Komplekse tidkrevende situasjoner
  • Gruppemøter med flere språk
  • Meget sårbare situasjoner
  • For de som er ukomfortabel ved bruk av telefon

Hvem vil du få?

  • Høyt kvalifiserte tolker som er alltid pålitelige og profesjonelle
  • Tolker av ønsket kjønn og dialekt kan bestilles
  • Tolker som er screenet og testet som vil opprettholde våre kunders konfidensialitet, i henhold til tolkens etiske retningslinjer.
  • Alle våre tolker har kunnskap og erfaring fra formidling av komplekse og sensitive emner