Korrekturlesning

KORREKTURLESING

Alle oppdrag kvalitetssikres før levering til kunde, og Tolkenett har faste rutiner for å overholde dette.

Etter fullført oversettelse gjør translatøren selv egenkorrektur og kjører stavekontroll på egen oversettelse. Denne versjonen overleveres så til prosjektleder. Vi kvalitetssikrer ved bruk av fire øyne prinsippet. Det betyr at alle tekster og dokumenter oversatt hos Tolkenett blir også korrekturlest av profesjonelle korrekturlesere for kvalitetssikring og forbedring av teksten. Ofte er det enklere for en som selv ikke har oversatt teksten å se skrivefeil eller feilaktig bruk av ord og uttrykk.

Korrekturleser sjekker ikke bare skrivefeil, kommafeil eller formateringsfeil, men også flyten i språket og teksten. Uheldig ordbruk, idiomer, faste uttrykk brukt i teksten eller kulturelle referanser kan oversettes feil eller mistolkes av translatøren. Korrekturleser mottar kildetekst og det oversatte dokumentet og i tillegg all relevant informasjon for referanse for korrektur. Som blant annet informasjon om språkstil, terminologidatabase, spesielle instruksjoner eller eventuelle termlister dersom tilgjengelig. Korrekturleser gjør eventuelle endringer med” Spor endringer” aktivert i dokumentet, slik at alle endringer som er gjort, er godt synlig for prosjektleder. Denne versjonen sendes også tilbake til translatør for informasjon og senere referanse. Korrekturleser leverer rettet versjon til prosjektleder, som ser over oversettelsen en siste gang før den klargjøres og kan leveres til kunden.

I tillegg oppfordres alle translatører og språkvaskere til å stille spørsmål om det er uklarheter rundt kildeteksten eller et oversettingsvalg/ordvalg. Disse oversendes til prosjektleder, som sjekker disse før de videresendes til Oppdragsgivers kontaktperson. Svar på spørsmål videreformidles til translatør og korrekturleser.