Om Tolkenett

Tolkenett holder til i sentrale lokaler i Galleri Oslo. Du finner oss i 5. etasje rett ovenfor buss sentralen. Tolkenett leverer tolke- og oversettelsestjenester i hele landet. Tolkenett har en stor kundeportefølje både innen offentlig og privat sektor.

Tolkenett er en solid og ledende aktør i markedet.

Bli med oss på reisen videre.