Om Tolkenett

Hawin og Helan Hafzullah kom til Norge i 1992.

Etter ferdig utdannelse i Norge og med deres bakgrunn og store interesse for språk og kultur falt det naturlig å starte i tolke- og oversettelsesbransjen. Tolkenett ble dermed startet i 2003 av to hardtarbeidende grundere på et 1-roms kontor ved Tinghuset i Oslo.

Tolkenett fikk så sitt store gjennombrudd i 2006 da selskapet ble valgt som leverandør av tolketjenester til Helse Øst som omfatter helseforetakene, Akershus, Aker og Ullevål Universitetssykehus.

Videre har kontraktene mot Helse Bergen, Søre Sunnmøre og Vestre Viken vært viktige de siste årene for å skape en kultur for å beholde kvaliteten selv om oppdragsmengden har økt betraktelig. I 2017 alene hadde vi over 400 intervjuer og tester, gjennomførte 25 tolkebrukerkurs og 70 tolkekurs. Tolkenett hadde nesten 30000 oppdrag i 2017.

I 2018 ble et spesielt år. Vi byttet regnskapsfører til Hjelle Regnskap og fikk nytt og moderne regnskapssystem ved navn 24SevenOffice. I tillegg ble vi valgt som leverandør til ca. 15 store kommuner og ikke minst vår nye kunde – Sykehusinnkjøp. Vi er stolt hovedleverandør av tolketjenester til alle sykehusene på Østlandet. Vi slår også fast at Handelshøyskolen BI valgte oss som leverandør av oversettelsestjenester.

I år, 2019, har Tolkenett 15 ansatte og holder til nye og moderne lokaler – fortsatt like ved Tinghuset. Vi kan stolt si at vi har opparbeidet et nettverk på 3000 tolker og 400 oversettere. Tolkenett leverer tolketjenester i hele landet og har en stor kundeportefølje både innen offentlig og privat sektor.

Tolkenett har vokst til å bli en solid og ledende aktør i markedet.

Bli med oss på reisen videre.