Workshop

Tolkenett arrangerer lunsj-workshop både for videreutvikling av kompetanse og for et bedre arbeidsmiljø. Møtene blir holdt av fagansvarlig sammen med en erfaren tolk innen utvalgt tolkespråk. Fagansvarlig vil velge ut emner som det ses nærmere på. Tolkene får på forhånd termlister på norsk innen det valgte emnet. Tolkene diskuterer termer, definerer og finner beste oversettelsen. Hovedtolken kommer med forslaget sitt, alle diskuterer og finner evt. alternativ.