Bestill tolkeoppdrag på telefon, fremmøte eller video/skjerm

Alle fremmøte tolkeoppdrag gjennomføres som normalt

KONTAKT OSS I DAG


Har du lyst til å jobbe som tolk eller oversetter?
Send en e-post til soknad@tolkenett.no

 

  • Er du tolk – last ned Tolkenett app til din mobil telefon

Bestill tolk
TOLKETJENESTER

Bestill tolk

Bestill oversettelse
OVERSETTELSE

Bestill oversettelse

Vi oversetter private og offentlige tekster med tett oppfølging.

Bestill konferansetolk og simultantolk
KONFERANSE

Bestill konferansetolk og simultantolk

Vi tilbyr tolker til konferanser. Ta kontakt for et uforpliktende møte.

null
TEORIPRØVE

Bestill tolk til teoriprøven

Vi er godkjent av Statens vegvesen.