Fadderoppdrag

Etter fullført opplæringskurs har nye tolker mulighet til å gå gjennom et fadderoppdrag. Her kan de være med en erfaren tolk med samme tolkespråk på fremmøteoppdrag. I forkant av oppdragene vil fagansvarlig ta kontakt med kunde for å få tillatelse fra kunde og tolkebruker. Hensikten med fadderprogrammet er at tolkene skal få et godt innblikk i om hvordan det er å være tolk og hvor viktig det er å følge retningslinjene. De får gjennom fadderprogrammet også lære forskjellige tolketeknikker utfra situasjoner og emner som oppstår.