Bruk av bestillingssystemet

Tolkenett tilbyr enkel elektronisk bestilling, enten via vårt enkle og intuitive elektroniske bestillingssystem (kundeportal – for eksisterende kunder), eller via bestillingsskjema på hjemmesiden (for nye kunder). Tolkenett tilbyr tilgang til vår kundeportal uten ekstra kostnader. Det er også inkludert full opplæring av Kundeportalen for både bestillere og tolkebrukere.

Etter en kartlegging i samarbeid med representantene hos Oppdragsgiver vil Kundeportalen bli tilpasset brukernes behov og krav.

Når nye behov oppstår eller funksjoner forbedres vil Tolkenett alltid holde kunden oppdatert og tilpasse systemet med flere muligheter og ønsker.