Lokalisering

LOKALISERING

Lokalisering er et eget fagfelt

Lokalisering betyr å tilpasse et produkt eller en tjeneste kulturelt fra ett språk til et annet

Et eksempel vil typisk være at oppdragsgiver vil få tilpasset sin norske brosjyre til fransk for lansering av en tjeneste i Frankrike. Tolkenett vil:

  • Oversette hvis dette ikke allerede er utført
  • Tilpasse stilnivå, hvordan vi tiltaler målgruppen
  • Sørge for at det brukes riktig tegnsett eventuelt skriveretning
  • Tilpasse til lokale dato- og ukeformat, telefonnummer, adresseformat, valuta, tidsvisning og sorteringsrekkefølge.
  • Tilpasse layout, farger og valg av illustrasjoner

Tolkenett bistår gjerne også for bruk av relevante søkeord til bruk i Google andre søkemotorer

For et vellykket lokaliseringsprosjekt må det forventes et nært samarbeid mellom oppdragsgiver og Tolkenett. Målgruppe, formål, strategi og forventet resultat må nøye planlegges før oppstart.