Tekstforfatting

TEKSTFORFATTING

Tekstforfatting er kunst hevder vi i Tolkenett.

I forhold til vanlig oversettelse finnes det ikke noe kildetekst til en tekstforfatting. Oppdragsgiver har et budskap som skal beskrives. Det kan typisk være et nyhetsbrev, en annonse, opplæringsmateriell, en artikkel eller en produktbeskrivelse.

En god tekstforfatter vil søke å finne ut oppdragsgivers strategi, behov, målgruppe og formål for teksten som skal skrives. Dette er svært viktig for at sluttresultatet skal gi den effekt og nå det målet oppdragsgiver har satt seg. Utfordringen vi ser er at oppdragsgiver enten ikke har tenkt på dette i forkant eller kanskje har satt seg for store forventninger. Tolkenett vil kun benytte dyktige tekstforfattere som har erfaring fra ønsket bransje og som vil kunne gi gode råd gjennom hele prosessen.

Videre må en dyktig tekstforfatter beskrive hele budskapet som er forventet på en kortfattet og konsis måte, men som allikevel engasjerer og blir husket av leseren.

Når vi setter i gang vil oppdragsgiver, prosjektleder hos Tolkenett samt forslag til tekstforfatter møtes. Partene må bli enige om det rent praktiske som antall språk, ca. ordantall, terminologi og leveringstid.

Når eventuelt oppdraget er i gang vil partene møtes flere ganger avhengig av oppdragets størrelse. Forslag til tekst, layout og kvalitetssikring gjennom prosessen er sentralt. Uansett vil Tolkenett sine strenge kvalitetskrav bli fulgt. Vi gir oss ikke før oppdragsgiver er 100% fornøyd.