Programvarer og filformat

PROMGRAMVARER OG FILFORMAT

Tolkenett kan motta kildetekster og dokumenter i hvilket som helst filformat som doc, xls, htm, txt, xml, ppt, pdf, sdlxliff, jpeg, png, gif, Raw, Bit Map, tiff for å nevne noen.

Det gjelder både grafiske filformat, billedformat, animasjonsformat, audioformat eller vanlig tekstfilformat. Det innebærer tekst med eller uten illustrasjoner og innhold med grafisk design eller animasjoner og audio. Vi jobber kun med oppdaterte programvarer for å oppfylle kunders krav og utviklingen i teknologien.

I de tilfeller der oppdragsgiver ikke har kildeteksten i redigerbart format kan vi selv konvertere disse filene til redigerbart format, slik at translatøren kan oversette direkte i tekst og illustrasjoner.

Etter kundens ønske, og hva enn formålet med oversettelsen er, vil vi også kunne levere oversettelsene i alle typer format. Ved spesielt store filer bruker vi filkomprimering som reduserer størrelsen uten å miste informasjon eller layout og i tillegg gir raskere nedlastning for oppdragsgiver.

DTP layout, Desk Top Publishing. Vi fremstiller også oversatte dokumenter og tekster klare for trykk og for elektroniske publikasjoner, ved hjelp av vårt kvalifiserte team og diverse programvarer som Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Illustrator, Framemaker med mer.

Dette innebærer grafisk design, billedbehandling, layout og typografi.

Vi jobber også med CSM systemer, Content Management System, som er publiseringssystemer. Dette er et verktøy hvor vi kan redigere innhold fra et sentralt styringssystem. Blir brukt for å oversette og redigere tekst og innhold på oppdragsgivers nettsider, intranett og nettbutikker.