Rekruttering – Oversettere

Rekruttering av nye ressurser skjer ved følgende måter:

 • Oversettere henvender seg direkte til Tolkenett med ønske om å opprette samarbeid.
 • Tolkenett har behov for oversettere innen en gitt språkkombinasjon, og går derfor aktivt ut i markedet for å søke etter kvalifiserte ressurser med denne kompetansen.

Når kontakt med mulig ressurs er opprettet, foregår rekrutteringen slik:

 • Tolkenett mottar CV og søknad fra translatør.
 • Tolkenett sjekker hvilken kompetanse og erfaring oversetteren besitter. Basert på dette tas det en vurdering på ressursens egnethet innen gitt fagområde.
 • Tolkenett vurderer også tidligere oppdrag utført av aktuell translatør.
 • Vitnemål, kursbevis og annen dokumentasjon innhentes, og Tolkenett ringer aktuelle referanser.
 • Translatøren mottar en testoversettelse som utføres innenfor et satt tidsrom.
 • Testoversettelsen blir sendt videre for korrekturlesing.
 • Om testoversettelsen godkjennes, inviteres translatøren til intervju. Intervjuet kan utføres på Tolkenetts kontor, via telefon eller videokonferanse.
 • Dersom translatøren godkjennes etter intervjuet, registreres ressursen i Tolkenetts database med informasjon om ressursens nøkkelkompetanse.
 • Alle ressurser signerer taushetserklæring ved registrering, som gjelder for alle oppdrag som utføres på vegne av Tolkenett.

Følgende kriterier vektlegges ved rekruttering av oversettere:

 • Språkutdanning, fagoversetter, lingvist, statsautorisert translatør eller annen språkrelatert utdanning.
 • Tidligere arbeidserfaring innen oversettelser. Type tekster, vanskelighetsgrad, volum, språkkombinasjoner.
 • Språklig kompetanse og forståelse for kildespråk og målspråk.
 • Fagkunnskap og egnethet til tekstens fagområde og terminologi.
 • Bred kulturell kompetanse.
 • Profesjonalitet og pålitelighet.
 • Tilgjengelighet og kapasitet.