Vil du jobbe med Tolkenett

Hva er og gjør en tolk?

Snakker du ett eller flere språk i tillegg til norsk? Da kan tolking være noe for deg.

En tolk er en person som snakker to eller flere språk godt og kjenner de ulike kulturene språkene tilhører. Som tolk oversetter du muntlige samtaler mellom to samtalepartnere som ikke snakker samme språk. Dette kan foregå på NAV, barnevern, legesenter, sykehus, Politiet, retten, advokatkontor, arbeidsplasser, konferanser og med mer. Som tolk er du pliktig til enhver tid å opptre upartisk og ikke uttrykke egne synspunkter under tolkingen.

Hvordan tildeles jeg oppdrag?

Alle våre tolker er selvstendige eller freelancer og kan velge om de ønsker å takke ja til oppdrag. Når vi har mottatt en bestilling, vil tolk basert på kunnskap og språk, bli kontaktet gjennom Tolkenett appen (lastes ned fra Iphone app store) med forespørsel om de ønsker å ta oppdraget.

Når er det behov for tolker?

Behovet for tolker er hovedsakelig mellom kl. 08:00 og 16:00 på hverdager. Det kan imidlertid også oppstå behov på ettermiddag, kveld, natt, helg og helligdager.

Bestill tolk

Vi søker etter flere tolker

Vi har et stort behov for flere tolker og søker derfor flerspråklige som ønsker å jobbe som tolk. 

Det er svært viktig at du har høye ferdigheter på et eller flere språk samt at du snakker flytende norsk er et absolutt krav.  Er du erfaren og ønsker flere oppdrag eller har lyst å vite mer om tolkeyrket, ta gjerne kontakt med oss. Hvis du er interessert i å jobbe som tolk men har ingen erfaring, tilbyr vi omfattende kursing som avsluttes med en test. Minstekravet for de som ikke har norsk som morsmål, er fullført 550 timer godkjent norskopplæring, med bestått norskprøve høyere nivå B2 eller Bergenstest.

Send oss mail til tolk@tolkenett.no
  • Send kort mail til tolk@tolkenett.no
  • Skriv i emnefeltet: Ønsker å jobbe som tolk
  • Skriv hvilke språk du snakker
  • Send mailen

Vi gleder oss til å høre fra deg!