Faglig ledsagelse

Ved delegasjonsbesøk i inn- og utland, konferanser og kurs kan vi bistå med ledsagelse i møter, besøk og turneer der vi kan være behjelpelig med å lage avtaler eller arrangere møter. En slik ledsagende tolk kan være en viktig ressurs i for eksempel en forhandlingssituasjon. Vi bistår også med andre assistanser som ikke er forretningsrelatert som shopping, sightseeing og avtale legetimer.