Tolketjenester

Tolkenett leverer kvalitetssikrede tolketjenester på over 170 språk og har over 15 års erfaring med tolkeformidling til offentlig og privat sektor.

  • Bruker du tolk, kan du senke språkbarrierer og forenkle mellommenneskelige relasjoner.
  • Tolkens hovedoppgave er å oversette fortløpende mellom to språk. Til det trengs gode tverrkulturelle ferdigheter og gode allmennkunnskaper.
  • God tolking spiller en stadig viktigere rolle i takt med økende internasjonalisering.