Tolketjenester

Tolkenett leverer kvalitetssikrede tolketjenester på over 170 tolke språk og har nærmere 20 års erfaring med tolkeformidling til offentlig og privat sektor. Vi har mer enn 4,000 aktive tolker og 400 oversettere i vårt nettverk.

  • Bruker du tolk, kan du senke språkbarrierer og forenkle mellommenneskelige relasjoner.
  • Tolkens hovedoppgave er å oversette fortløpende mellom to språk. Til det trengs gode tverrkulturelle ferdigheter og gode allmennkunnskaper.
  • God tolking spiller en stadig viktigere rolle i takt med økende internasjonalisering.
Bestill Tolk