Fagseminar og fagspesialisering

Tolkenett arrangerer obligatoriske fagseminarer for tolker som har hatt minst 10 oppdrag innen diverse områder. De forskjellige fagseminarene er utviklet i samarbeid med fagansvarlig og utvalgte kunder. Her inviterer vi ulike fagpersoner til å holde foredrag slik at tolkene blir godt kjent med disse og vil være forberedt innenfor disse områdene.

Fagseminarene er delt opp i ulike bransjer:

  • Helse og psykiatri
  • Sykehus/Habiliteringssenter
  • Barnevern og krisehåndtering
  • Sosialforvaltning og flyktningetjenester

NAV/Friskliv og Mestring

Gjennom fagseminarene får tolkene en innføring i hvordan de ulike enhetene fungerer. De får også utdelt materiell og terminologilister. Fagseminarene holdes hos kunden, på Tolkenetts lokaler eller via skjerm/videokonferanse. Slik kan vi tilby god opplæring til tolker i alle områder. Fagseminarene blir etterfulgt av åpen diskusjon og erfaringsutveksling.