Rekruttering – Tolk

Tolkenett er opptatt av å levere kvalitet i sine tolkeoppdrag. Din opplæring, kompetanse og utvikling er viktig i Tolkenett. Tolker som ikke er oppført i Tolkeregisteret gjennomfører vårt standard introduksjonskurs og må ta vår tospråklige test før de blir godkjent for tolkeoppdrag.

Vi har stort behov for nye tolker i alle språk. Gjennom vår samtale med deg vil vi kartlegge dine språk- og allmennkunnskaper. 

Vi stiller ikke absolutte krav til eksamenspapirer og akademisk utdanning. Alle nye tolker må gjennomgå en skriftlig tospråklig test som er utviklet for Tolkenett.

Kvalifisert tolk blir tidlig informert om de tolkeetiske retningslinjene. Alle skal delta på Tolkenett introduksjonskurs i tolking. Nyansatte tolker blir forelagt en erklæring om taushetsplikt som må signeres før tolkene får ta tolkeoppdrag.

Vi vil komme i kontakt med deg i dag. Send oss din korte søknad med hvilke språk du behersker på e-post til tolk@tolkenett.no.