Rekruttering – Tolker

Kandidater til tolkeoppdrag blir valgt ut på grunnlag av et personlig intervju. Formålet er å kartlegge tolkens språk- og allmennkunnskaper. Personlig egnethet blir også vurdert.

Vi stiller ikke absolutte krav til eksamenspapirer og akademisk utdanning, men det siste regnes som en fordel. Alle nye tolker må gjennomgå en skriftlig tospråklig test som er utviklet internt av Tolkenett.

De kvalifiserte tolkene blir tidlig informert om de tolkeetiske retningslinjene, og alle skal delta på Tolkenetts introduksjonskurs i tolking. Nyansatte tolker blir forelagt en erklæring om taushetsplikt som må signeres før tolkene får ta tolkeoppdrag. Tolker som ikke har gått opp til IMDis ToSpot-test tidligere, bes melde seg opp så snart som mulig.

Høres dette ut som noe du ønsker å jobbe med?

Send oss din søknad og CV til oss på e-post til soknad@Tolkenett.no.