Kurs i skjermtolking

Tolkenett gjennomfører egne kurs for tolker som kan utføre tolkeoppdrag gjennom skjerm. Kurset inneholder blant annet kravene til tolkesituasjonen, de tekniske forutsetningene for at dette skal fungere optimalt med utsyr, bilde og lyd. Kurset avsluttes med en praktisk test på et elektronisk” testmøterom”.