Kurs i tolking under sårbare situasjoner

Tolkenett har også utviklet et eget kurs for tolking under sårbare situasjoner for å forberede tolkene på krevende oppdrag. Kurset tilbys til de mest erfarne tolkene som personlig egner seg best. Her er det viktig å få frem tolkens rolle, være nøytral, språkbruk, tonefall, kroppsbruk og skape tillit ovenfor mennesker med spesielle livssituasjoner og traumer. Tolkene blir også oppmerksomme på utfordringer og eventuell yrkesfare under tolkeoppdraget. Ofte er det krav på kjønn på tolk slik at Tolkenett alltid har tilgjengelige tolker som har fullført kurset, spesielt kvinner.