Skjerm- og videotolking

SKJERM-/ VIDEOTOLKING

Slik som ved telefontolking, er ikke tolken fysisk til stede i rommet ved skjermtolking men tolken vil ha visuell kontakt med partene i samtalen gjennom lyd- og bildekommunikasjon.

Denne tjenesten er et rimeligere supplement for fremmøtetolking og er et bedre alternativ for telefontolking da tolken har mulighet til å tolke både ansiktsuttrykk og kroppsspråk fra skjermen. Skjermtolking kan utføres der alle deltakere, inkludert tolken, befinner seg på ulike steder. Fra Tolkenetts støyskjermede tolkekabiner, kan tolken tolke for eksempel en legesamtale der pasienten og legen befinner seg sammen på et legekontor.

Vår erfaring

Tolkenett har siden oppstarten hatt en rekke skjermtolkingsoppdrag for teoriprøven klasse B for Statens vegvesen. Disse oppdragene bestilles av kandidaten selv, og tolkingen utføres i Tolkenetts egne tolkerom, som er spesialtilpasset for formålet med tanke på begrenset innsyn og lyddemping.

Virtuelle møterom

Tolkenett har et samarbeid med BravoWorks, som er en leverandør av virtuelle møterom. Vi benytter oss for tiden av tre virtuelle møterom, og har tre skjermer i lokalet til dette formålet. Oppdragene foregår ved at tolkebruker, med sin klient/pasient, og tolk logger seg inn i samme virtuelle møterom. Dette kan gjøres på PC/nettbrett eller via videokonferansesystem. Man logger seg på via nettleser. Ved hjelp av webkamera og mikrofon kan begge partene se og høre hverandre, og tolkingen foregår på samme måte som om de var i samme rom. Dersom klienten/pasienten er på et annet sted enn tolkebrukeren, kan også vedkommende logge seg på fra sin plassering, slik at kommunikasjonen i møterommet blir treveis. Tolken kan enten utføre tolkeoppdraget hjemme på egen PC, eller vedkommende kommer til Tolkenetts lokaler og utfører oppdraget på en av skjermene her.

System

Tolkenett benytter en kommunikasjonsplattform som er kompatibel med Skype. Vi tilbyr skjermtolking ved hjelp av lyd og bilde der moderne utstyr gir opplevelsen av å være i samme rom. Vi har tre skjermer i våre lokaler (Cisco EX-90), i egne spesialbygde rom for å kunne gi oppdragsgiver den beste kvaliteten, rask og sikker levering til riktig tidspunkt. Tolkenett vil bistå oppdragsgiver med gratis opplæring og/eller teknisk assistanse ved behov.

Kryptering

Mediakryptering er svært viktig for at all kommunikasjon skal holdes privat. Vår plattform er kryptert via AES (Advanced Encryption Standard) som er en algoritme for å kryptere informasjon og bruker 128 bit key. Dette sikrer en trygg overføring av data.