Tjenester

JURIDISK

Juridisk

Vi har utført oversettelser for advokatfirma, politi, sakkyndige, barnevern, bedrifter og privatpersoner innen juridisk terminologi.

Diverse lov- og regelverk, kontrakter, avtaler, attester, juridiske rettsdokumenter med mer. Oversettelser av juridiske dokumenter er komplekse og krever høy kunnskap innen fagterminologien og kjennskap til det norske rettssystemet.

Utføres av fagoversettere eller statsautoriserte translatører, disse oversettelsene er godkjente og klare for notarialbekreftelser, apostille og legalisering.

Vi leverer også oversettelser til Oslo kommune, spesielt innen barnevern.

ØKONOMI OG FINANS

Økonomi og finans

Vi tilbyr kvalitetsoversettelser innen finans. Oversettelser av årsberetninger, rapporter, regnskap, fondsprospekt innen aksjefond med mer.

For små og store foretak, for foretak som ønsker å etablere seg i Norge, eller norske foretak som ønsker å etablere seg i utlandet. Disse oversettelsene er veldig sammensatt og det forventes nøye oversettelse av fagoversettere og korrekturlesere slik at all informasjon stemmer overens med kildedokumentet for å forhindre feil som kan få store konsekvenser.

MEDISINSK

Helse og medisin

Erfaring med oversettelser av diverse medisinske rapporter, pasientepikriser, brosjyrer for internt bruk innen diverse helseforetak og informasjonsskriv til pasienter og pårørende. Vi oversetter også brukermanualer av medisinsk utstyr, produktbeskrivelser, spørreundersøkelser og annet helsemateriell.

Vi har bred erfaring med oversettelser for våre kunder med rammeavtaler innen helse. Våre translatører har tidligere erfaring som helsepersonell, høyt nivå i fagterminologien, samt kunnskap om emnene som oversettes innen helse og medisin.