Tolk i terapi og psykososialt arbeid

Gudrun Nordmo ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging har skrevet artikkelen Tolk i terapi og psykososialt arbeid hvor hun presenterer spørsmål som kan dukke opp i forbindelse med bruk av tolk i terapitimer. Artikkelen kan være nyttig både for tolkebrukere og tolker. Les artikkelen her.

Autorisasjonsprøve for tolker på kinesisk, tigrinja, vietnamesisk

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) avholder autorisasjonsprøve i tolking på følgende språk: -kinesisk(mandarin)-norsk -tigrinja-norsk -vietnamesisk-norsk TolkeNett AS anbefaler alle erfarne tolker å ta autorisasjonsprøven, som er den eneste offentlige godkjenningsordningen for tolker i Norge. Dersom du består prøven og får tolkebevilling av IMDi, har du lov til å kalle deg statsautorisert tolk. Påmeldingsfrist er…

Tolkekurs i Oslo

INTRODUKSJONSKURS FOR NYE TOLKER I OSLO TolkeNett arrangerer “Introduksjonskurs i tolking” i Oslo onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 kl.17:00-20:00. Kurset holdes i Anker Hotel i Storgata 55, 0182 Oslo. Kurset gir grunnleggende kunnskaper i tolking og er beregnet på ferske tolker, samt tolker som har behov for en oppfriskning av grunnleggende kunnskaper. Hvis…

Tolkekurs i Rogaland

INTRODUKSJONSKURS FOR NYE TOLKER I ROGALAND Vi holder «Introduksjonskurs i tolking» i Stavanger onsdag 22.04.15 kl.17-20.30. Kurset holdes i ParkInn Hotel (Lagaardsveien 61) vis a vis Statens hus. Kurset gir grunnleggende kunnskaper i tolking. Hvis du f.eks. tenker å gå opp til ToSpot-testen fra IMDi, vil kurset også være nyttig. Meld din interesse til e-post:…

ToSpot-test 2015

Flere personer vil få mulighet til å gjennomføre ToSpot-testen i 2015, sammenlignet med året før. Etter gjennomført og bestått ToSpot-test kvalifiserer man til kurset TAO (tolkens ansvarsområde). Dersom man gjennomfører TAO og ToSpot med tilfredsstillene resultat kvalifiserer man til oppføring i Tolkeportalen. Frist for å melde interesse for ToSpot og TAO er innen 1. august 2015. Les mer…