ToSpot-test 2015

Flere personer vil få mulighet til å gjennomføre ToSpot-testen i 2015, sammenlignet med året før. Etter gjennomført og bestått ToSpot-test kvalifiserer man til kurset TAO (tolkens ansvarsområde). Dersom man gjennomfører TAO og ToSpot med tilfredsstillene resultat kvalifiserer man til oppføring i Tolkeportalen. Frist for å melde interesse for ToSpot og TAO er innen 1. august 2015. Les mer…

TolkeNett søker flere dyktige tolker

Er du flerspråklig? Har du lyst til å jobbe på oppdragsbasis innen et spennende og variert felt? Jobbe som tolk Som tolk trenger du gode muntlige og skriftlige kunnskaper både i norsk og i tolkespråket. Høyere utdanning og gode allmennkunnskaper er en fordel. Personlig egnethet og gode kommunikasjonsevner vektlegges. TolkeNett gir intern opplæring i tolketeknikk. Har du…