Tolk i terapi og psykososialt arbeid

Gudrun Nordmo ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging har skrevet artikkelen Tolk i terapi og psykososialt arbeid hvor hun presenterer spørsmål som kan dukke opp i forbindelse med bruk av tolk i terapitimer. Artikkelen kan være nyttig både for tolkebrukere og tolker. Les artikkelen her.