Tolkenett er omfattet av åpenhetsloven, som innebærer at vi skal arbeide aktivt for å innhente inforasjon fra våre leverandører og gjøre rapportering fra vårt arbeid tilgjengelig.

i 2022 ble Åpenhetsloven introdusert i Norge og formålet med loven er at norske selskap skal jobbe for gode arbeidsforhold og at leverandørkjeden man benytter seg av etterlever menneskerettighetene.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette.

Her kan du lese vår siste redegjørelse.

Dersom du har spørsmål eller rapportering vedrørende etterlevelse av åpenhetsloven kan dette rettes til apenhetsloven@tolkenett.no