Kan «alle»  tolke og/eller oversette?

Hvorfor bruker dere ikke kun autoriserte tolker og oversettere? Er det sånn at hvem som helst kan jobbe som tolk eller oversetter hos dere? Dette er to av spørsmålene som til stadighet dukker opp i vår språkverden. Svaret på disse spørsmålene kan ikke oppsummeres i en Facebook-kommentar. Svaret krever en liten analyse og dæsj bevisstgjøring hos den enkelte. Nedenfor finner du ca 800 ord bevisstgjøring! God lesing!

Etter nesten 5 år med språkstudier og oversetterstudier i Norge og England har yrkesstoltheten satt seg dypt i sjelen hos undertegnede. Jeg har alltid tenkt at oversettelser skal gjøres av personer med oversetterkompetanse og ikke minst, utdannelse innenfor feltet.

Oversettelse og tolking er egne fag, og tro meg, en spade er ikke alltid en spade – eller hva med nordmannen som satt på restaurant og skulle bestille en blodig biff og sa «I want a bloody beef!» – hvorpå kokken kom ut og freste «So you want some fucking potatoes too?». Det kreves ikke bare at du kan ordene, men du må også kjenne kulturen for å gjøre en god oversetter-/tolkejobb.

For tre måneder siden startet jeg i ny jobb – som prosjektleder for oversettelser hos Tolkenett i Oslo. Og, saken er den at etter 3 måneder i min nye jobb hos Tolkenett ser jeg verden fra en annen vinkel og i et helt nytt lys. Jeg mener fortsatt at oversettelser og tolkeoppdrag skal gjøres av kvalifisert personale, men det finnes en millioner nyanser av grått – og så også innenfor vårt fagfelt.

Tolkenett har som spesialitet å formidle tolker til ulike institusjoner og bedrifter i Norge. Tolkenetts største kunder er Helse-Sørøst og alle NAV-kontorene rundt om i landet. Hver eneste dag sender vi hundrevis av tolker på oppdrag – og majoriteten av språkene vi formidler er hverken engelsk, fransk, spansk eller tysk, men somali, arabisk, tigrinja, amharisk og lignende. Har du ikke hørt om tigrinja, sier du? Tigrinja snakkes av omtrent 6 millioner mennesker og de aller fleste av dem bor i Eritrea. Men noen av dem bor i Norge, langt fra hjemme og langt fra det som oppleves som trygt og kjent. En ting kan vi være 99,99 % sikre på – de som kommer fra Eritrea til Norge de kan IKKE norsk. Med andre ord trenger de noen til å hjelpe dem med å fortelle dem hva som blir sagt, og de trenger noen til å hjelpe dem til å fortelle oss hva det er de faktisk forsøker å kommunisere til oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er ved å bruke en tolk. Og en tolk er i denne situasjonen en person som behersker både norsk og tigrinja godt nok til å kommunisere det vi nordmenn forsøker å fortelle denne eritreiske kvinnen eller mannen, og til å fortelle oss norsktalende hva denne eritreiske personen ønsker å formidle til oss.

Det neste spørsmålet som da følger er: hvor mange autoriserte oversettere og tolker finnes det i språket norsk-tigrinja-norsk? Svaret er faktisk INGEN! Kanskje ikke så overraskende. Så hva gjør vi så, når vi i Norge har tusenvis av tolkeoppdrag og oversetteroppdrag til og fra dette språket årlig – og la oss ikke glemme like mange tusen oppdrag til en rekke andre eksotiske språk fra steder i verden de fleste av oss ikke har vært, eller til og med kanskje ikke har hørt om?

Og ikke nok med det, hadde alle oppdragene ligget i Oslo kunne vi kanskje laget vår egen «tolkeskole» og sendt dem Oslo rundt når de var klare for oppdrag. Det er bare det at alle disse tusenvis av oppdragene er ikke bare lokalisert i storbyene våre, men også på den ytterste øy med Nordsjøen som nærmeste nabo eller aller innerst i en dyp norsk dal. Det er faktisk helt umulig å ha kvalifiserte tolker til alle språk tilgjengelig i alle kommuner og tettsteder i hele Norge.

Det er ikke et alternativ at disse menneskene ikke skal få språktjenestene de trenger – og i følge norsk lov ofte har krav på – så da er det kun en løsning på dette, vi som tolke- og oversetterleverandør må rekruttere og kurse.

Våre kurs gir ikke en fullverdig utdannelse innen fagområdet, det tar mange år og krever universitetsstudier, men vi gir de som er interessert i språk og behersker både morsmålet sitt og norsk en mulighet til å bidra med deres spesialkunnskap i det norske samfunnet. De får innføring i hva tolkerollen innebærer og/eller oversetteropplæring og instruksjoner for hvordan oversettelser skal utføres. Mange av disse personene har selv vært «nye» i Norge og trengt hjelp til å forstå og bli forstått. På denne måten kan de bidra positivt til at andre får hjelp og kanskje en dag kan de som i dag får hjelp av en «ufaglært» tolk selv innta rollen som tolk.

 

Språkhilsen fra

Anne Merete – språknerd og oversettersjef hos Tolkenett 🙂