Vi er tilgjengelig for tolkeoppdrag

 

Vi opplever en stor pågang av inngående telefoner til vårt kundesenter på 22993999.

Dette er vi veldig glade for, og ønsker å bistå alle tolkeoppdrag så raskt som mulig.

Tolkenett er samtidig i en situasjon hvor vi opererer fra hjemmekontor/felles telefonløsning/bestillings løsning.

For å få behandlet alle tolkeoppdrag effektivt ber vi om forståelse for følgende i en periode fremover:

  • Hasteoppdrag (samme dag) sendes på mail til post@tolkenett.no hvor de blir de blir behandlet umiddelbart.
    • Skriv i Emnefeltet: HASTEOPPDRAG – osv
  • Vanlige tolkeoppdrag (dag 2 eller senere) sendes på mail til post@tolkenett.no hvor de blir behandlet raskt
  • Registrering av oppdrag er enkelt på htpps://app.tolkenett.no og kan gjøres av den enkelte (be om brukernavn/passord)

 

Når du sender mail til post@tolkenett.no så blir alle mail løpende håndtert.