Teknologi

Webofficeone utviklet av Proweb

Løsningen er laget spesielt for tolkebransjen.  Det opprettes flere hundre oppdrag daglig hos de fleste tolkeformidlingsbyråene. Oppdragene har kort varighet og kan bestilles lenger frem i tid eller kan bestilles samme dag. Mange oppdrag kan også utføres på kort varsel. Det kreves da et effektivt IT-system som kan håndtere store volumer av ulike forespørsler og få ut informasjon så raskt som mulig. Med Webofficeone bransjeløsning for tolkeformidling er det raskt å registrere et nytt oppdrag, forespørre tolker med relevant språk/kompetanse, velge ut, og administrere oppdragene. Tolkene registrerer selv medgått tid, kostnader etc. Faktura lages med ett klikk og lønnsdata eksporteres til lønnssystemet.